Hakkımızda

Korgun 1954’de Belediye, 1991’de İlçe olmuş, merkezde 3 (Büyük, Uludağ ve Doğu) mahalle ve 12 (Alpsarı, Bugay, Çukurören, Dikenli, Ildızım, İkiçam, Karatekin, Karatepe, Kayıçivi, Kesecik, Maruf ve Yolkaya) köy bağlıdır.

            COĞRAFİ YAPISI : Korgun doğusunda il merkezi Çankırı, kuzeyinde Ilgaz, batısında Kurşunlu, güneyinde ise Eldivan ve Şabanözü İlçeleri yer almaktadır.Ova haricindeki arazi genellikle dağlık ve kayalık olduğundan “Taş Yakası” diye anılmaktadır. Arazi tarım ve hayvancılığa elverişli olduğundan geniş mera alanları ve yaylaları ile çeşitli göletler mevcut olup, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ortasından Korgun Çayı geçen ovasında sahillerde ve bölgesel olarak yetişenler hariç her türlü meyve ve sebze yetiştirilebilir. Su yönünden sıkıntısı (kullanma ve içme) olmayan ender yerlerden birisidir. Sulama amaçlı  birçok göletin yanı sıra yeni yapılan ve geniş bir alanı ve havzası olan Korgun Tavşankayaları Göleti bölgenin iklimini bile değiştirerek, tatlı su balıkları yetişmektedir.

            İMAR PLANI : İlçemizin kadastrosu 1958-1960 yapılmış olup, ilk imar planı 1961 yılında çizdirilmiş ve1987 yılında da yenilenmiş, 1996 ve 2001 yıllarında da esaslı bir revizyon  yapılmıştır. İmar planımız şu anda mevzi olup, bu yıl (haritamızda 1985 de çizilmiştir.) haritamız İller Bankasınca sayısallaştırılacaktır.

            - Belediye Sınırları                : 164 Km2

            - İmar Planı Alanı                   : 435 Ha

            - İlçe Yüzölçümü                   : 557 Km2

            - İlçe Merkezi Rakım             : 850

               ULAŞIM : İl merkezine 20 Km, E 80 Karadeniz yoluna 30 Km mesafede bulunan İlçe merkezi Ankara-Kastamonu ve Çankırı-İstanbul Devlet Karayolu ilçe merkezinden geçmekte olup, Ankara’ya 140 km, İstanbul’a 450 km, Kastamonu’ya 90 km ve 5 km mesafede de DDY istasyonu bulunmaktadır. Ilgaz Dağı ve tesislerine 55 km gibi yakın bir bölgededir. İlçeye bağlı köy yollarının hemen hepsi asfalt kaplamadır.

            NÜFUS : Tüm İç Anadolu Bölgeleri gibi göçlerle halen mevcut ikamet edenlerin en az 10-15 katı diğer illerde yaşamakta, emekli olanlarında ancak % 10-20 i geri dönmekte ve 2008 yılı nüfus sayımına göre 2000 kişi ilçe merkezinde ikamet etmektedir. Organize Sanayi Bölgesinin tam olarak faaliyete geçtiğinde göç veren değil, göç alan bir yer olacaktır. Bu

arada ilk etapta TOKİ 104 konut yapmış olup ve Kooperatiflerin  çabalarıyla da 80  konut daha tamamlanmakta olup konut açığı da kapanmaktadır.Yine TOKİ tarafından “İş Merkezi ve Çok Amaçlı Salon” yapılmış olup, “Sevgi Evleri” inşaatı da  bitmiştir.                                                                    

EKONOMİ : İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve  sanayi üçgeni içerisinde hızlı bir gelişme sağlamak için Organize Sanayi Bölgesinin canlanması ve lokomotif olacak büyük şirketlerin yatırım yapmasını sağlamak gerekir. Tarım ve hayvancılık en önemli geçim kaynağı olduğu gibi, sulu tarım yapılabilen 22 km2 ovamız mevcut olup; Korgun patatesiyle ünlüdür. Hayvancılıkta ise büyükbaş ön plandadır. Hatta Çankırı’da içme suyunu bizim ovamızdan temin etmektedir.           

SANAYİ : 1978 yılında İlçemizde kurulan Korgun Organize Sanayi Bölgesi 1.800.000 m2’lik bir alanı kapsamakta, 800.000 m2’lik 1.kısmın altyapısı (Enerji, haberleşme, yol, kanalizasyon, arıtma ve sosyal tesisler) bitmiş ve halen 14 fabrika faaliyette bulunmakta, 11’i inşaat aşamasında ve bir o kadar da proje etüt aşamasındadır. Şu anda bölgede 1300 kişi istihdam edilmekte ve üretim faaliyetleri tekstil ağırlıklıdır.

GENEL BİLGİ : İlçemiz halkının okur-yazar oranı % 99 olup, her türlü kanunsuz iş ve eylemlerden her zaman uzak duran bir tutum sergilemişlerdir. Ayrıca, 1 İlköğretim Okulu ve 1 Çok Programlı Lise de eğitim yapılmaktadır. Öğretmen Evi, Halk Eğitim Merkezi, Ziraat bankası vb. kurum ve kuruluşlar mevcuttur.

BAŞKANIMIZ
İMAR PLANI


KAMU HİZMET STANDARTLARI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
SOKAK HAYVANLARI İHBARI